ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು

ನಮಸ್ಕಾರ.

ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬೇಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದು. ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೇಖನಗಳ ಉದ್ದೇಶ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಈ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಿ. ಇತರರೊಡನೆಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

– ಡಾ || ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾಲಚಂದ್ರನ್

ಪುನಃ–ಪೀಠಿಕೆ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ  ನಮಸ್ಕಾರ ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಬ್ಲಾಗ್” ಬರೆಯಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ.

08 Dec, 2017

Keep reading

ಭೂಗೋಳವೇ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಮ್.ಇ.ಜಿ. ಸ್ಕೂಲಿನ ೮-ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು.

18 Feb, 2012

Keep reading

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು — ಜೂನ್ ೨೦೧೧ – ಜನವರಿ ೨೦೧೨

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಲಿಯವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಸಂಬಧ್ಧತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪಯೋಗದ ಅರಿವಾಗಿ, ಕಲಿಯಲೂ ಕಲಿಸಲೂ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ.

23 Jan, 2012

Keep reading

ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬೆಂಕಿಯುರಿಸುವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು!

ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿ ಎಡರಿದರು … ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿದು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ “ಗುಂಯ್”ಗುಟ್ಟುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಾ, ತಲೆ ಸಿಡಿದುಹೋಗುವಂತಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು, ಕೈಗಳನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಬೀಸುತ್ತಾ, ಕುಣಿದಾಡಿದರು … ಉತ್ತರ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು! 

14 Oct, 2011

Keep reading

ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳ ತಲೆನೋವು!

“ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳಿವೆಯಲ್ಲಾ, ಅದರಷ್ಟು ತೂಕಡಿಕೆ ಬರಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ ಉಂಟೇನ್ರೀ, ಮಾರಾಯ್ರೇ?”

12 Sep, 2011

Keep reading

ನನ್ನ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು — ಭಾಗ ೨

“ಗುರು” ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಬರೀ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,

29 Aug, 2011

Keep reading

ನನ್ನ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು — ಭಾಗ ೧

ಈಚೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು, “ರೀ, ನೀವು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಪಟ್-ಹಾಂಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ ಯಾಕ್ ಬರಿಯಲ್ರಿ?”

07 Aug, 2011

Keep reading

ರಂಜಾನಿನ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂದೇವಿಯು ಮಾಡುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಯಾಣ. ಋತುಗಳು. ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೂ ರಂಜಾನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲತರಲ್ಲೂ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ! ಹೇಗೆ? ಏನು? ಎತ್ತ?

31 Jul, 2011

Keep reading